Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
1 621 din.
Várható szállítási idő
19 munkanap.

Pszichológia (Tanárképző Főiskolai Tankönyvek - Második kiadás) - Saját képekkel

Tankönyvkiadó, 1981
  • 446 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • Szállító: Antikvár Könyvkínáló
  • Saját képekkel (állapotfotó). Szinte kinyitatlan, jó állapotú példány. Könyvízelítő/ismertető (ld. "Belelapozás").

Szerkesztette Dr. Geréb József - Ismertető: Tankönyvünk új kiadásában igyekeztünk a tantervi kereteken belül, a megvitatott rendszer szerint tárgyalni anyagunkat.- További ismertető: "Belelapozás".

------------ TARTALOM: Bevezetés 5 A pszichológia tárgya, feladata (dr. Domján Károly) 5 A pszichológia fejlődésének főbb sajátosságai és szakaszai (dr. Szilágyi Vilmos) 9 A pszichológia fontosabb szakágai (dr. Domján Károly) 13 A pszichológia módszerei (dr. Domján Károly) 15 Kutatási módszerek 16 Vizsgálati módszerek 19 A lelki jelenség és a magasabb idegműködés összefüggésének néhány sajátossága (dr. Geréb György) 19 ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA A megismerési folyamatok 27 Az érzékelés és az észlelés (dr. Domján Károly) 27 Az érzékelés és az észlelés helye és szerepe a megismerében 27 Az érzékelés fiziológiai alapjai 27 A receptorok osztályozása 31 Az észlelés sajátosságai és feltételei 35 A tárgyak összjellegének és állandó tulajdonságainak tükröződése az észlelésben 39 Tér-, idő- és mozgásészlelés 39 Érzéki csalódások 41 A figyelem (Dr. Geréb György) 43 A figyelem általános jellemzése és kísérő jelenségei 43 A figyelem fajtái és ezek egymással való kapcsolatai 46 A figyelem tulajdonságai. Ereje, tartóssága és hullámzása 48 A figyelem zavarai 51 Az emlékezés (dr. Geréb György) 51 Az emlékezés fogalma 51 A képzetek 53 Az emlékezés alapfolyamatai 55 Az emlékezés fajtái és egyéni sajátosságai 61 Az emlékezés hibái és zavarai 62 A képzelet (dr. Geréb György) 64 A gondolkodás fogalma 73 A nyelv és a gondolkodás 74 A gondolkodás fajtái 76 A gondolkodás folyamata 77 Problémamegoldás és kreativitás 80 Problémamegoldás és gépi modell 81 A gondolkodás műveletei 81 Intelligencia és gondolkodás 82 A gondolkodás zavarai 83 Motiváció és tevékenység (dr. Kiss Lajos) 85 A motiváció fogalma és jelentősége 85 A motiváció állapot és a szükséglet kapcsolata 86 A motiváltság állapota, lefolyása 88 A motiváció és az idegrendszeri alapok 89 A motívumok fejlődése, osztályozása 90 A motiváció hatásmechanizmus (Kielégülés, frusztráció, konfliktus) 94 Az érzelem (dr. Geréb György) 96 Az érzelem fogalma 96 Az érzelmek fiziológiai alapjai 98 Az érzelmek kifejezése 100 Az érzelmi állapotok és élmények főbb fajtái 101 Az akarati cselekvés (dr. Szilágyi Vilmos) 105 A cselekvés szabályozásának szintjei 106 Az akarat szerepe a cselekvés szabályozásában 110 A személyiség problémái a pszichológiában (dr. Domján Károly) 118 A személyiség fogalma, személyiségelméletek, a személyiség szerkezete 118 Adottság, rátermettség, hajlam, temperamentum 127 Az érdeklődés, képesség és tehetség 131 A személyiség vizsgálatának eljárásai 141 A személyiség zavarai 144 FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIA Bevezetés (dr. Szilágyi Vilmos) 151 A fejlődéspszichológia tárgya, jelentősége és módszerei 151 A pszichikum filogenezise 153 Az ingerelhetőségtől az állati intelligenciáig 154 Az emberré válás 155 Az emberi faj pszichikus fejlődése 156 Az egyén pszichikus fejlődésének fő tényezői 158 A fejlődés fogalma és hajtóerői 158 A pszichikus fejlődés feltételei 159 A pszichikus ontogenezis általános jellemzése 162 A tevékenységközpontú fáziselmélet 163 A periodizáció problémája 165 A főbb életkori szakaszok jellemzése 166 A gyermek fejlődése az első életévben (dr. Kiss Lajos) 170 Prentatális fejlődés 170 Az újszülöttkor 171 A csecsemőkor (2-12. hónap) 174 A kisgyermekkor (dr. Kiss Lajos) 183 A testi fejlődés 183 Mozgás fejlődés 183 Manipuláció - tárgyi cselekvés 184 Az eszközök használata 185 A tevékenység és a gondolkodás kapcsolata 185 A beszéd fejlődése a kisgyermekkorban 187 Az akarati fejlődés sajátosságai 190 Az óvodáskor (dr. Kiss Lajos) 192 Testi fejlődés 192 Önállósodási tendencia és dac 193 A játék jelentősége 194 A szerepjáték mint az óvodás korú gyermek tevékenységének fő típusa 195 A játék fejlődése az óvodáskorban 196 Az óvodás korú gyermek egyéb tevékenységi formái 198 A megismerő tevékenység fejlődése az óvodáskorban 200 Az óvodás érzelmei és akarata 208 A kisiskoláskor (dr. Kiss Lajos) 211 Általános jellemzés 211 Az iskolaérettség legfontosabb követelményei 213 A kisiskolás alapvető pszichikus magatartása 215 A kisiskolás értelmi fejlődése 216 Az érzelmek fejlődése 232 Az akarat fejlődése 235 A prepubertás (dr. Szilágyi Vilmos) 242 Testi változások 242 Tevékenység és motiváció 243 Társas kapcsolatok a prepubertásban 245 A megismerő funkciók fejlődése 249 A serdülő- és ifjúkor (dr. Szilágyi Vilmos) 255 A testi és lelki fejlődés viszonya. Akceleráció és retardáció 257 Emancipáció a családban. "Érzelmi leválás" a szülőkről 260 A kortárscsoport és a barátok hatása a személyiségfejlődésre 263 Pszichoszexuális fejlődés, párválasztási szocializáció 269 A partnerkapcsolatok fejlődése 273 A párválasztási érettség kialakulása 276 Intellektuális fejlődés, pályaválasztási érettség 277 Értelmi fejlődés és személyiség 278 Az érdeklődés differenciálódása 279 A pályaválasztás döntés megalapozása 280 Az értékorientáció fejlődése és zavarai 284 Személyiségfejlődés a felnőttkorban (Dr. Szilágyi Vilmos) 288 A korai és középső felnőttkori jellemzése 289 A késői felnőttkor 292 Az öregkor 294 PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA A pedagógiai pszichológia tárgya és kutatási módszerei (S. dr. Gergencsik Eszter) 299 A személyiségfejlesztés törvényei 301 A pedagógiai pszichológia kutatási módszerei 304 A tanulói személyiség fejlesztésének pszichológiai problémái (P. dr. Balogh Katalin) 307 A fejleszthetőség, a pszichikus determináció problémái 307 A tanulók megismerésének programja 314 A pedagógus személyi hatásának pedagógiai pszichológiai elemzése (P. dr. Balogh Katalin) 319 A pedagógus mint magatartási modell 319 A pedagógus mint struktúraszervező, irányító személy 321 A pedagógusi hivatás betöltéséhez szükséges, kívánatos személyiségvonások 323 A tanulói közösség kapcsolata 336 A személyiségfejlődés problémái csoporthelyzetben 336 Az iskolai gyermekközösségek pszichológiai elemzése 339 A nevelési folyamat pszichológiai elemzése (S. dr. Gergencsik Eszter) 346 A nevelési folyamat értelmezése 346 A családi nevelés 349 Az óvodai nevelés 350 Az iskolai nevelés 350 A nevelés módszerei 354 Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése (P. dr. Balogh Katalin) 362 Az ismeretelsajátítás és -alkalmazás pszichológiai problémái 362 Az iskolai tanulás pedagógiai pszichológiai problémái 373 A tanulás teljesítmény mérése, értékelése mint a személyiségfejlesztés eszköze 386 A pályaválasztás és családi életre nevelés tételének lehetőségei 391 A pályaválasztás pszichológiai problémái (S. dr. Gergencsik Eszter) 394 A családi életre nevelés pszichológiai problémái (dr. Szilágyi Vilmos) 401 Az átlagtól eltérő gyermekek személyiségfejlesztésének pszichológiai problémái (S. dr. Gergencsik Eszter) 412 A kiemelkedő képességű tanulókkal való bánásmód 413 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal való bánásmód pszichológiai problémái. A korrekciós osztályok szerepe 415 A nehezen nevelhető (problematikus) gyermekekkel való bánásmód pszichológiai kérdései 418 Fontosabb idegen szavak magyarázata 427