Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
1 538 din.
Várható szállítási idő
18 munkanap.

Csillagórák Vekerdi Lászlóval

Typotex Kiadó, 2011
  • 326 oldal
  • puhatáblás, ragasztókötött
  • ISBN:

„Meg­szám­lál­ha­tat­lan órát töl­töt­tem Ve­ker­di Lász­ló­val, mikor A véges vég­te­len mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti so­ro­zat 221 rá­dió­elő­adá­sát fel­vet­tük – a kötet ebből nyújt vá­lo­ga­tást. Va­la­mennyi csil­lag­óra volt szá­mom­ra. Ve­ker­di ol­va­sá­sa után más­ként lát­juk a vi­lá­got, és né­mi­leg mássá vá­lunk ma­gunk is.”

Herczeg János