Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
830 din.
Várható szállítási idő
21 munkanap.

Ezerarcú reprezentáció - Társadalomlélektani tanulmányok I.

JATEPress, 2009
  • 116 oldal
  • puhatáblás, ragasztókötött
  • ISBN:

Tartalomjegyzék:

Előszó

MIT TUDNAK AZ ÓVODÁSOK A FELNŐTTEK VILÁGÁRÓL?
Óvodások szociális reprezentációja
Kőrössy Judit (SZTE Pszichológiai Intézet)
1. Az alapok: Piaget elmélete
2. A naiv elmélet megközelítésmód
3. A szociális reprezentáció elmélete
4. A szociális reprezentáció kutatások eredményei az óvodás korosztályban, avagy az óvodai „földalatti” élet
4.1. Hogyan érhető tetten mindez a gyerekek mindennapjaiban?
4.2. Másodlagos alkalmazkodás a felnőtti szabályokhoz
4.3. Személyes célok megvalósítása másodlagos alkalmazkodással
4.4. A felnőttek szociális reprezentációjának reprodukálása
5. A gyerekek társas fejlődése a szociális reprezentáció szemszögéből
6. Irodalomjegyzék

MESÉS GAZDAGSÁG – VALÓS SZEGÉNYSÉG
A 10 évesek képzetei a szegénység és a gazdagság okairól és következményeiről
Szabó Beáta, Szabó Éva (ELTE PPK Pszichológiatudományi Doktori Iskola; SZTE Pszichológiai Intézet)
1. A szegénység-gazdagság szociális reprezentációja
1.1. Klasszikus elmélet
1.2. A szociális konstrukciós és reprezentációs megközelítés
1.3. Az attribúciók feltárására irányuló kutatások
1.4. A posztkommunista országokban végzett vizsgálatok áttekintése
2. Kisiskolások nézetei a szegénységről és gazdagságról – a vizsgálat bemutatása
2.1. Kérdések, hipotézisek
2.2. A minta és az eljárás bemutatása
2.3. A rajzelemzés eredményei
2.3.1. A figurák külső sajátosságai: rajzsorrend, méret, differenciáltság
2.3.2. Valóság vagy mese? – A rajzok kontextusának elemzése
2.4. Az interjúk elemzése
2.4.1. A szegénység és a gazdagság – okok és következmények
2.4.2. A szegényeknek és gazdagoknak tulajdonított vonások és érzelmek
3. A 9–10 évesek vizsgálatának főbb tanulságai – összegzés, megvitatás
4. Bibliográfia
5. Függelék

A SZEGÉNYSÉG ÉS MÁS TÁRSADALMI PROBLÉMÁK, AHOGY A SERDÜLŐK LÁTJÁK
Szabó Éva (SZTE, Pszichológiai Intézet)
1. A rendszerváltás megítélése és a társadalommal kapcsolatos nézetek vizsgálata
1.1. A nézetek eredete - alakulása
2. A kutatás módszere és az eljárás
3. A minta jellemzői
4. A kutatás kérdései – hipotézisek
5. Az eredmények bemutatása
5.1. Az egyes társadalmi problémák súlyosságának megítélése
5.2. A szegénységre vonatkozó nézetek
5.2.1. A szegénység okainak megértése
5.2.2. A szegények támogatásának megítélése
6. Megvitatás, következtetések
7. Bibliográfia
8. Mellékletek

POLITIKA, CSALÁD, BARÁTOK – Politikai ismeretek és azok forrásai
Harsányi Szabolcs Gergő (SZTE Pszichológiai Intézet, ELTE PPK Pszichológiatudományi Doktori Iskola)
1. Bevezető
2. Hipotéziseink
3. Módszer
3.1. A minta
3.2. Eljárás
3.3. A vizsgálat helye
4. Eredmények
4.1. Szubjektív politikai tudás és érdeklődés
4.2. Objektív politikai tudás
4.3. A politikai információ eredete
5. Megvitatás
6. Bibliográfia
7. Melléklet – A kérdőív

EGYETEMISTÁK NÉZETEI A SZEGÉNYSÉGRŐL ÉS GAZDAGSÁGRÓL
Sztereotípiák és attribúciók
Kádi Anna (ELTE PPK Pszichológiatudományi Doktori Iskola)
1. Bevezetés
1.1. Sztereotípiák, attribúciók – általánosító vélemények, magyarázatok és oksági ítéletek
1.2. Attribúciós kutatások a szegénység-gazdagság terén
2. Kutatási kérdések, hipotézisek
3. A kutatás módszere
4. Eredmények bemutatása
4.1. Attribúciók
4.1.1. A gazdagság okainak megítélése
4.2. A szegénység okai
5. Sztereotípiák, a gazdag és a szegény ember tulajdonságai
6. Összegzés, megvitatás
7. Irodalomjegyzék
8. Függelékek

A kötet szerzői

Tartalom