Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
1 345 din.
Várható szállítási idő
14 munkanap.

Számokról és alakzatokról

Typotex Kiadó, 2010
  • 322 oldal
  • Kötés: PUHATÁBLÁS, RAGASZTÓKÖTÖTT
  • ISBN: 9789632790299
A XX. szá­zad má­so­dik fe­lé­nek nagy ma­gyar ma­tema­ti­ku­sa­i­nak va­ló­di cse­me­ge, ed­dig nem is­mert kü­lön­le­ges­ség volt ez a könyv. Vissza­em­lé­ke­zé­se­ik­ben szin­te mind­nyá­jan meg­em­lí­tik.

"...a rá­cso­dál­ko­zás él­mé­nyét ad­ta meg azok­nak, aki­ket a szá­mo­lá­sok szá­raz ke­nye­ré­vel töm­tek a ma­tek­órá­kon."

Her­czeg Já­nos