Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
A termék jelenleg nem rendelhető!

Život na ledu

  • Autor: Borislav Pekić
  • Izdavač: ZAVOD ZA UDZBENIKE - BEOGRAD
  • Godina izdanja: 2009
  • ISBN: 978-86-17-16526-8
  • Redni broj izdanja: 1
  • Format: 20 cm memoari biografije

Knjiga Život na ledu Borislava Pekića predstavlja izuzetno zanimljive dnevnike s kraja 1982. i iz 1983. godine koji su u audio-zapisu ostali posle Pekićeve smrti. Njih je za štampu pripremila gospođa Ljiljana Pekić.

Ti dnevnici polemičke intonacije pisani su u formi ogleda i eseja, intervjua i komentara. Njihovu osnovu predstavlja podsticajna otvorena i kritička autorova misao. Ona je usredsređena na ključna pitanja društvenog političkog i kulturnog života u Jugoslaviji od kraja Drugog svetskog rata do osamdesetih godina 20. veka.Pekićevi dnevnički zapisi su jedna vrsta sokratskog dijaloga sa idejama i piscima. Neki od njih kao Miroslav Krleža i Milovan Đilas ostavili su vidljiv trag ne samo u književnosti već jednako u književnoj ideologiji i društvenom životu pomenutog razdoblja. Smisao Pekićevih rasprava jeste u poricanju autoritarnog i dogmatskog duha i zalaganju za vrednosni sistem u kojem će recidivi totalitarizma i demokrature biti zamenjeni istinskim slobodama i demokratskim preporodom društva.