Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
1 713 din.
Várható szállítási idő
14 munkanap.

Magyar Nagylexikon XIX. kötet - Kiegészítő kötet A-Z díszkiadás

Magyar Nagylexikon Kiadó, 2004
  • 900 oldal
  • díszkötés
  • ISBN:

A Magyar Nagylexikon első kötete 1993 novemberében jelent meg, az utolsó, a tizennyolcadik 2004. május végén. Tizenegy év alatt sok változás történt a tudomány, a kultúra, a művészet, a gazdaság, a politika területén mind Magyarországon, mind külföldön. A közismereti Magyar Nagylexikon (A-Z) megjelentetése után a Kiadó szükségesnek látta, hogy frissítse a korábban megjelent adatokat, kiegészítő vagy új szócikkek formájában rögzítse az elmúlt évek eseményeit, eredményeit, a változásokat, és egy tizenkilencedik kötetben azokat közreadja. A Kiegészítő kötet mintegy 11 500 címszót tartalmaz. Nagyobb részük az alapkötetek valamelyikében található szócikk kiegészítése; ezeknél a címszó előtt * áll. Az életpályákat a fontos eseményekkel, művekkel kiegészítve folytattuk, szükség esetén az életrajzot lezártuk. *-os életrajzi szócikkben a születési évet csak a több azonos nevű és foglalkozású személy megkülönböztetésére ismételtük meg. Az első tizenhat kötetben megjelent országokról írottakhoz részletesebb kiegészítést adtunk. A *-os országcikkekben mindig megismételtük a fő adatokat közlő táblázatot, a rendelkezésünkre álló legújabb adatokkal. Az utolsó két - 2003 őszén, illetve 2004 tavaszán megjelent - kötetben szereplő országokhoz csak akkor adtunk kiegészítést, ha azóta fontos esemény történt az állam életében. Minden magyarországi település esetében közöltük a legutóbbi népszámlálás vonatkozó, hivatalos, végleges adatait és az új területfejlesztési-statisztikai besorolást (régió, kistérség). A 100 000 főnél népesebb európai, illetve a 200 000 főnél népesebb egyéb városok lakosságadatát frissítettük. Új, fontos információkkal egészítettük ki a más típusú - pl. intézményeket, pártokat, fogalmakat stb. bemutató szócikkeket is. *-os cikkben az alapkötet megjelenése előtt már ismert adatok akkor találhatók, ha azok tartalmilag lényeges kiegészítést jelentenek, vagy az eredeti közléskor hibásan szerepeltek. Az észlelt hibákat minden esetben javítottuk. Amikor köteten belüli kiegészítő cikkre utalunk, az utalónyíl után, a címszó elé *-ot teszünk, ha a kötetben szereplő új cikkre, akkor az utalónyíl után zárójelben feltüntetjük: 19. kötet. A kötetben új szócikként jelennek meg azok is, amelyek címszavára az alapkötetekből utalás történt, de a cikk a megfelelő helyen nem található. A Magyar Tudományos Akadémia Konzultatív Szerkesztőbizottságának közreműködésével az utolsó évtized fontos eseményeit, a tudomány, a múvelődés, a kultúra eredményeit új szócikként jelenítettük meg a kiegészítő kötetben. Némely tudományterületről (pl. genetika, informatika, űrkutatás) több szócikket közöltünk, illetve az egyetemes és a magyar kultúra, tudomány stb. területén maradandót alkotó kortársak közül is bővebben válogattunk. Teljesebbé tettük az UNESCO által a kulturális-történelmi és természeti világörökséghez sorolt épületek, városrészek, műemlék-együttesek, természeti értékek, élőhelyek bemutatását.Az MTA magyar és külföldi tagjairól, a Széchenyi-díjasokról, a megújított Kossuth-díjjal jutalmazottakról a rendelkezésünkre álló adatok birtokában bővítettük a megjelent szócikkek körét. Összefoglaló táblázatok közlésével segítjük egy-egy területen a teljesebb és egyszerűbb tájékozódást (pl. ásványok, olimpiai bajnokok, magyarországi múzeumok, a kulturális-történelmi és a természeti világörökség részei, az újabb állat- és növényrendszertan, a Föld országai, az országok zászlói, a világ pénzei). A kiegészítő kötetben az alapkötetekével megegyező ábécézési elveket követtük. A kötet használatának megkönnyítésére a rövidítésjegyzéket, a kiejtést segítő táblázatot, a szakjelzeteket (a tudományterületek rövidítéseit), a kémiai elemek vegyjeleit stb. a kötet végén közöljük.