Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
716 din.
Várható szállítási idő
19 munkanap.

Grünes Licht. Német III. Tankönyv

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
  • 180 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • ISBN: 963195076X
  • Szállító: GreenBook Antikvárium

tantárgy:Német nyelv évfolyam:12. A tankönyvjegyzéken szerepel. A START! sorozat harmadik, befejező része 10 leckét, a tankönyv feladatainak megoldását, beszédfordulatok és nyelvtani gyakorlatok mutatóját, szószedetet és forrásjegyzéket, valamint az előszóban módszertani tanácsokat tartalmaz. A szerző személye garantálja a folytonosságot és az előző kötetre való épülést. A könyvben szereplő szövegek autentikus szövegek, a didaktizálás alkalmazott módja a rövidítés, ill. kihagyás, továbbá egyes, ritka esetekben helyesbítés volt. A köznyelvre jellemező nyelvi, lexikai és stílusbeli sajátosságokat is messzemenően megtartotta, szükség esetén lábjegyzetben rövid magyarázattal mutatva rá olyan nyelvi jelenségre, amely ritkán vagy egyáltalán nem található iskolai németoktatásra szánt nyelvkönyvben, ill kétnyelvű szótárakban. A tankönyv teljes egészében tartalmazza az érettségire előírt nyelvi ismereteket és segítségével (a hangkazettákkal és a munkafüzettel együtt) a négy alapkészség és a szókincs is az érettségin elvárt szintre fejleszthető, sőt egyes készségterületeken (pl. hallás utáni értés és szövegértés) túlmutat a jelenlegi követelményeken. Lehetővé teszi tehát az állami középfokú "C" típusú nyelvvizsgára való felkészítést is. Figyelembe veszi a 17--18 éves korosztály életkori sajátosságait. A gyakorolt nyelvtani jelenségeket példákon mutatja be, helyenként rövid magyarázattal, esetleg a magyar megfeleléssel kiegészítve. A 10 témakört felölelő 10 lecke a témákból adódóan rendkívül bő, modern és stílusában is sokrétű szókincset fog át, e mögöttt óriási gyűjtőmunka rejlik, látható ez a forrásjegyzékben is. A témákhoz kapcsolódó fordítási, szövegösszefoglaló, ill. az olvasásértést ellenőrző feladatok igényesek és érdekesek, alkalmasak további készségek fejlesztésére, elsősorban viták folytatására, vélemények kifejtésére, szerepjátszásra. Értékes országismereti szövegek járulnak hozzá a német nyelvű országok életének, szokásainak és kultúrájának megismeréséhez: szerencsésen válogatott szövegeket olvashatunk minden német nyelvű országról. Nagy figyelmet fordít a szerző a hallás utáni értés készségének fejlesztésére is. A tankönyvi szövegeken kívül egyéb anyagok is vannak a hangkazettán, s ezekhez a tankönyvben változatos gyakorlatanyag kapcsolódik. Az így teljessé vált sorozat a középiskolás korú tanulókat a kezdő szinttől az érettségiig juttatja el.