Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
3 740 din.
Várható szállítási idő
13 munkanap.

Az érzékelés és a jelentés határai

Osiris Kiadó, 2000
  • 391 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • Szállító: Bagolyfészek Antikvárium
FÜLSZÖVEG
"Ez a könyv azoknak az előadásoknak az alapján született, amelyeket Kant A tiszta ész kritikája című művéről tartottam 1959-től minden második évben az Oxfordi Egyetemen. Könyvem olvastán bármely Kant-kutató hamar rájön, hogy az semmi esetre sem filozófiatörténeti szakmunka. Nem tanulmányoztam behatóan sem Kant jelentéktelenebb elődeit, sem Kant kisebb írásait, sem pedig azt a számtalan kommentárt, amely a mű megjelenését követő két évszázadban megjelent. Azoknak a diákoknak írtam, akiknek - akárcsak jómagamnak - az a vegyes érzésük támad a Kritika olvasása és újraolvasása során, hogy miközben a mű nagy felismerésekkel ajándékozza meg őket, ugyanennyire el is ködösít problémákat. Törekedtem a kritikában található gondolatok rendszerének világos, rendezett és egységes, legalábbis maga a szöveg által megbízhatóan alátámasztott értelmezését nyújtani."

TARTALOM
Előszó 9
Általános áttekintés
A Kritika két arca 13
A tapasztalat metafizikája 26
A transzcendens metafizika 38
A transzcendens idealizmus metafizikája 46
Összefoglalás 53
A tapasztalás metafizikája
Tér és idő 57
Tér és idő mint szemléleti formák: a sz igorú értelmezés 57
Tér és idő mint szemléleti formák: a transzcendentális idealista értelmezés 63
Forma és anyag: relációk és érzetek 72
A tér és idő egysége 80
"A priori" és "velünk született" 87
Összefoglaló megjegyzések 89
Objektivitás és egység 92
Program az analitika számára 92
Formális logika és transzcendentális logika 95
Egy elhamarkodott gondolatmenet vázlata 107
Miért van szükség a transzcendentális dedukcióra? 112
Objektivitás és egység 117
Szintézis, öntudat és a természet mint az elme teremtménye 123
Egység és objektivitás 129
A transzcendentális szubjektivitás és a kategóriák korlátozása a tapasztalásra 150
Befejező megjegyzés 156
Állandóság és ok-okozatiság 157
Az alaptételek "történeti" értelmezésének vizsgálata és elvetése 158
Objektív és szubjektív időviszonyok 163
Állandóság: az idealizmus cáfolata és az első analógia 167
Ok-okozatiság: a második és a harmadik analógia érvelése 179
Ok-okozatiság: másik kísérlet 190
A megtévesztő logika egy eleme 199
Igaz és nem-igaz észlelet 203
Miért csak egy objektív világ? 205
Transzcendens metafizika
A látszat logikája 209
Lélek 217
A látszat leleplezése: rekonstrukció 219
Hume és Kant az énról 228
A transzcendentális idealizmus komplikációi 230
Kozmosz 236
Érvek és ellenérvek 237
Így is, úgy is probléma? 249
Az alternatívák újrafogalmazása 250
A kanti megoldás általános formája és három értelmezése 253
A megoldás negyedik értelmezése? 268
A kozmológiai kérdések újratárgyalása 270
Isten 280
A dinamikai antinómiák: a hagyományos kritikai megoldás meghaladása 280
A dinamikai antinómiák: alternatív megoldás? 285
Empirikusan feltétlen létező: zavar a szubsztancia körül 292
Átmenet a "kozmológiai" ideáktól a "transzcendens" ideákhoz 297
A tiszta ész ideálja 299
A filozófiai teológia látszatai 303
Befejező észrevételek 307
A transzcendentális idealizmus metafizikája 315
A tanok 316
Néhány kérdés 322
A jogcímek 322
A magában való dolog és a belső érzék jelenségei 332
A magában való dolog és a külső érzék jelenségei 336
Transzcendentális idealizmus és empirikus realizmus 346
Formális fogalmak és jelentésesség: tapasztalat és valóság 355
Befejezés: A tapasztalat struktúrája 366
Kant geometriaelmélete
Az elmélet és bírálói 371
Fizikai és fenomenális geometria 376
Ellenvetések és megszorítások 385