Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
668 din.
Várható szállítási idő
17 munkanap.

A biológia aktuális problémái 5. A VÍRUSOK BIOLÓGIÁJA - A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE - A LABORATÓRIUMIÁLLAT-TENYÉSZTÉS ÉS -FELHASZNÁLÁS ÚJ ÚTJAI - PROSZTAGLANDINOK

Medicina Könyvkiadó, 1975
  • 279 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • ISBN: 9632404254
  • Szállító: Szentendre Antikvárium

FÜLSZÖVEG
Napjainkban, az atomreaktorok, tranzisztorok, számítógépek, lézersugarak és űrhajók, a gépesítés és automatizálás korszakában egész életformánkat, életritmusunkat megváltoztatta a műszaki tudományok néhány évtizede elkezdődött rohamos fejlődése. Ehhez a hasonló robbanásszerű fejlődés bontakozott ki a biológiai tudományok területén is az utóbbi évek során, s ez feltehetőleg további változásokat hoz életünkben az eljövendő évtizedek folyamán.
E biológiai forradalom kibontakozásának egyik jelentős tényezőjét képezik a víruskutatáson alapuló különböző irányú vizsgálatok. Jórészt virológiai kutatások alapján derítették fel az örökéléstani programozást, s ezek képezték alapját a ma már önálló diszciplinának, a molekuláris biológiának is. A virológiai kutatások az utóbbi évtizedben igen rohamosan fejlődtek, és ennek üteme napról napra még fokozódni látszik. E fejlődés nemcsak egyre több eddig ismeretlen vírus felfedezését jelentette, hanem számos, a virológia területén messze túlmenő jelentőségű ismeretanyag feltárását is a vírus és a fertőzött gazdasejt, ill. szervezet kapcsolatára és kölcsönhatására, a vírusok egymás közötti kölcsönhatására, szerkezetére, kémiai felépítésére, fehérjéik pontos összetételére stb. vonatkozóan. Vissza
TARTALOM
Dr. Nász István és Dr. Lengyel Anna: A vírusok biológiája 9
Bevezetés 9
A vírusok alapvető tulajdonságai, definiciája. Szubvirális ágensek 11
A vírusok kémiai összetétele 17
Nukleinsavak 18
Fehérjék, enzimek 20
Lipidek 25
Szénhidrátok 25
A vírusok szerkezete 25
Helikális vírusok 28
Kubikális vírusok 29
A vírusok rendszertana és nómenklatúrája 34
A vírus és a sejt kölcsönhatása 38
A vírusok tenyésztése 38
A vírusok bioszintézise. Produktív infekció 42
Malignus sejttranszformáció. Abortív infekció 49
A vírusszaporodás gátlása 51
Interferonképzés 51
A vírus és a vörösvérsejt 55
Vírushemagglutináció 55
Hemolízis 57
Homadszorpció 57
Vírusgenetika 58
Mutáció 58
Rekombináció 59
Komplementáció 69
Fenotípusos keveredés 62
A vírusok származása 62
Irodalom 64
Dr. Rohlich Pál: A sejtmembrán szerkezete 69
Bevezetés 69
A membránok alapszerkezete 71
A membránfehérjék lokalizációja 77
A sandwich-modell 78
A folyékony mozaik modell 81
Integráns membránfehérjék 83
Intramembrán-részecskék 85
Az intramembrán-részecskék és a sejtfelszín kapcsolata 92
A membrán fluiditása 97
A membránfelszín 100
A külső membránfelszín szekezete, a sejtburok 100
Ultrastrukturális adatok 102
Biokémiai adatok 103
Addicionális rétegek a membránfelszínen 105
A citoplazmatikus membránfelszín 106
A filamentumok kihorgonyzó helyei 106
Komplex vezikulák 110
Sejtkapcsoló struktúrák 112
Membránfúzió 117
A membrán képződése 121
Példa két membránszerkezetre 124
A vörösvértest-membrán 125
A lipid-kettősréteg 125
A membránfehérjék 126
A fotoreceptor-membrán 129
Összefoglalás 133
Irodalom 135
Dr. Kállai László: A laboratóriumiállat-tenyésztés és -felhasználás új útjai
II. A biológiai modellezés ökológiája 143
Bevezetés 143
A laboratóriumi állatok ökológiája 144
A környezeti tényezők hatása és szabályozása 148
A fény 149
Hőmérsékelet
Illatanyagok, gázok, gőzök 162
A zaj 164
A lakóhely 166
A táplálék 173
Fajon belüli hatások 181
Fajok közötti hatások 186
A higéniai szint megválasztása 188
A definiálható környezet kialkítása 196
Gnoto-ökológia 204
Irodalom 205
Dr. Kecskeméti Valéria: Prosztaglandinok
Bevezetés 211
A prosztaglandinok kémiája 217
Előfordulásuk és felszabadulásuk 217
A prosztaglandinok kivonása és tisztítása 219
A prosztaglandinok azonosítására és kvantitatív analízisére szolgáló módszerek 220
A prosztaglandinok bioszintézise 224
A prosztaglandinok eloszlása és metabolizmusa 228
Prosztaglandinok és a szaporodás 233
A prosztaglandinok farmakológiai hatásai a nemi szervekre 233
A prosztaglandinok kilinikai alkalmazása 240
Prosztaglandinok hatása a szív-érredszerre és a vesére 242
A szív-érrendszerre gyakorolt hatás 242
A veseműködésre gyakorolt hatás 245
Prosztaglandinok hatása a légzőszervekre 245
A bronchusok működésére (bronchusizomzatra) gyakorolt hatás 246
A tudőkeringésre és -ventillációra gyakorolt hatás 248
Prosztaglandinok szerepe az asztma kórfolyamatában 248
Prosztaglandinok hatása a gyomor-bélcsatornára 249
A gyomorsav-szekrécióra gyakorolt hatás 250
A gyomor-bél motilitásra gyakorolt hatás 251
Prosztaglandinok hatása az idegrendszerre 251
A központi idegrendszerre gyakorolt hatás 251
A perifériás idegrendszerre gyakorolt hatás 253
A prosztaglandinok egyéb farmakológiai hatásai 255
A simaizomra gyakorolt hatás 255
A zsíranyagcserére gyakorolt hatás 260
A prosztaglandinok kapcsolata a ciklikus 3'-5'-AMP-vel 262
A véralvadásra gyakorolt hatás 266
Prosztaglandin-antagonisták és -szintézisgátlók 268
Befejezés 269
Irodalom 270
A kötet szerzői 277