Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
842 din.
Várható szállítási idő
16 munkanap.

Érettségi magyar nyelvből (felvételi tételvázlatok, feladatok, megoldási útmutatók) - Saját képpel

Tóth Könyvkereskedés, 2000
  • 412 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • Szállító: Antikvár Könyvkínáló
  • Saját képekkel (állapotfotó). Szinte kinyitatlan, jó állapotú példány. Könyvízelítő/ismertető (ld. "Belelapozás").

Ismertető: A magyar nyelvi érettségihez nagy segítséget nyújt ez az új kiadvány. A tételvázlatok, megoldási útmutatók alapján könnyen fel lehet készülni mind az érettségi, mind a felvételi vizsgákra.- További ismertető: "Belelapozás".

-----------Tartalom Előszó 3 Nyelv és kommunikáció 5 A nyelv, a nyelv és a beszéd, nyelv és társadalom, nyelv és gondolkodás 5 Nyelvi jel és jelrendszer 9 A közlésfolyamat tényezői és funkciói 13 Feladatok a nyelv és a kommunikáció témakörből 19 Megoldások a nyelv és a kommunikáció témakörből 23 Hangtan 25 A magyar beszédhangok rendszere 25 Feladatok a magán- és mássalhangzók köréből 30 Megoldások a magán- és mássalhangzók köréből 36 A hangok előfordulásának és találkozásának szabályszerűségei: a magánhangzó- és mássalhangzótörvények 39 Feladatok a magán- és mássalhangzótörvények köréből 46 Megoldások a magán- és mássalhangzótörvények köréből 50 Szótan 54 A mai magyar nyelv szófaji rendszere 54 Az ige és az igenevek szerepe a mondatban 60 A névmások szerepe a szövegszerkesztésben 67 Feladatok a szófajtan köréből 76 Megoldások a szófajtan köréből 80 A szóelemek: a szótő és a toldalékok, jelzési, ragozási rendszerek 86 Kiegészítés Tőtani fogalmak, szóelemekre bontás 97 Tőtípusok 99 Feladatok a szóelemek köréből 102 Megoldások a szóelemek köréből 106 Feladatok az igeragozás köréből 114 Megoldások az igeragozás köréből 119 A szókincs, a aszókincs bővülésének, bővítésének forrásai (szóalkotási módok) 124 Feladatok a szókincs bővítésének köréből 153 Megoldások a szókincs bővítésének köréből 156 Szókészlettan, frazeológia 161 A mai magyar nyelvváltozások 161 Állandósult szókapcsolatok 172 Feladatok a szókészlettan, frazeológia köréből 176 Megoldások a szókészlettan, frazeológia köréből 182 Mondattan 185 A mondat fogalma, szerkezete, a mondat modalitása 185 A mondat szintagmatikus szerkezete 192 A mondat fő részei 198 Alá- és mellérendelő viszonyok a nyelvben 204 Feladatok a mondattan köréből 217 Megoldások a mondattan köréből 232 Szövegtan 257 A szöveg, a szövegszintek, a szöveg fogalma 257 A szöveg szerkezete, lineáris, globális kohézió 262 Szövegtípusok 265 Feladatok a szövegtan köréből 270 Megoldások a szövegtan köréből 276 Jelentéstan 280 A jelentés, a jelentésváltozás 281 Hangalak és jelentés viszonya 284 Feladatok a jelentéstan köréből 289 Megoldások a jelentéstan köréből 294 Stílustan 298 A stílus, stílusérték, stílusárnyalat 298 A stílusrétegek 301 A képszerűség nyelvi elemei; a művészi nyelvhasználat 311 Feladatok a stílustan köréből 322 Megoldások a stílustan köréből 330 Nyelvtörténet 336 Nyelvünk eredete és a nyelvrokonság 336 Nyelvtörténeti korszakok, nyelvemlékek 341 Nyelvünk hangállományának változásai 344 A nyelvújítás 347 Feladatok a nyelvtörténet köréből 352 Megoldások a nyelvtörténet köréből 355 Nyelvművelés, helyesírás 358 Helyesírásunk alapelvei; az írásjelek 358 Feladatok a helyesírás köréből 364 Megoldások a helyesírás köréből 377 Nyelvművelésünk 393 Feladatok a nyelvművelés köréből 396 Megoldások a nyelvművelés köréből 403