Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
6 646 din.
Várható szállítási idő
19 munkanap.

A Pécsi Egyházmegye története I. - Rövidítések, adattárak, mutató

Fény Kiadó, 2009
  • 990 oldal
  • Kötés: vászon
  • hibátlan, olvasatlan példány
  • ISBN: 9789638857217
  • Szállító: Bagolyfészek Antikvárium

A pécsi püspökség alapításának millenniumi évében jelenik meg a Pécsi Egyházmegye középkori történetét bemutató hatalmas kötet. A tíz szerző által készített munka Magyarországon egyedülálló vállalkozásnak számít, ugyanis az egyházmegye középkori történetének teljességét kívánja az olvasók elé tárni. Tartalmazza többek között az egyházmegye főpásztorainak életrajzait, az egyházi intézmények történetét, a pécsi liturgia sajátosságait, az oktatás és a könyvkultúra jellemzőit, a búcsújárás helyi jellegzetességeit, az egyházmegye építészettörténetét valamint a püspökség egyházas helyeinek adattárát. A közel ezer oldalas kötet több mint 15px0 színes képet, reprodukciót és mintegy 15px színes térképet tartalmaz.
Tartalom

A Pécsi Egyházmegye története I

Köszöntő 5
Előszó 7

I. A püspökség alapítása, határai
A püspökség alapítása - Koszta László 13
A püspökség határai - Kiss Gergely 43

II. A püspökök és városuk
A 14. század közepéig - Koszta László 57
A 14. század derekától Mohácsig - Fedeles Tamás 109
Mohácstól a hódoltságig - Varga Szabolcs 155
A püspöki kúria - Fedeles Tamás 163
Pécs a középkorban - Fedeles Tamás 173
Pécs és az egyházmegye Mohács után - Varga Szabolcs 15px5

III. Káptalanok, egyházas helyek
A pécsi székeskáptalan - Koszta László-Fedeles Tamás 15px3
A pécsi kisprépostság - Koszta László-Fedeles Tamás 231
A pozsegai társaskáptalan - Koszta László 235
Főesperességek - Kiss Gergely 247
Egyházas helyek, patrocíniumok - K. Németh András 273

IV. Szerzetes- és lovagrendek
Szerzetesség a középkori egyházmegyében - Kiss Gergely-Sarbak Gábor 285
Szerzetesi intézmények - Kiss Gergely-Sarbak Gábor 337

V. Egyházi gazdálkodás
A püspökség és a székeskáptalan birtokai, gazdálkodása - Fedeles Tamás 415px
A szerzetesi intézmények gazdálkodása - Kiss Gergely 465

VI. Kegyhelyek, zarándokok, liturgia
Búcsújárás és zarándoklat - Sümegi József. 487
A pécsi liturgia - Török József 547

VII. Oktatás, kultúra, írásbeliség
Studium Generale Quinqueecclesiense - Fedeles Tamás 557
Könyvkultúra - Sarbak Gábor 573
Művelődés, oktatás Mohács után - Varga Szabolcs 587
Hiteleshelyek az egyházmegyében - Koszta László 593

VIII. Építészeti emlékek
Az egyházmegye építészeti emlékei - Búzás Gergely 611


Rövidítések, adattárak, mutató

Rövidítések VII
Adattárak
A Pécsi Püspökség alapítólevele LIX
Pécs püspökei1009-1548 LXI
A korszak pápái és magyar királyai LXIII
A püspökség és a székeskáptalan birtokaiFedeles Tamás LXV
Az Egyházmegye templomos helyeinek adattára
K. Németh András, Szeberényi Gábor, Fedeles Tamás XCVII
Az egyházmegye középkori ereklyéinek katalógusaSümegi József CCXLV
Képjegyzék CCXLIX
Térképjegyzék CCLIII
Személynévmutató CCLVII
A kötet szerzői CCLXXVII