Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
1 159 din.
Várható szállítási idő
13 munkanap.

Szemiológia és esztétika

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007
  • 380 oldal
  • Kötés: puhatáblás, ragasztókötött
  • ISBN: 9788071498711
A Szemiológia és esztétika az első önálló magyar nyelvű válogatás Jan Mukařovský (1891–1975) irodalomelméleti és esztétikai tárgyú írásaiból. A kötetben szereplő szövegek itt olvashatók először magyarul. A válogatás célja, hogy Jan Mukařovskýt mint a szemiológiai alapú összehasonlító művészetelmélet megalapozóját és klasszikusát mutassa be, aki ugyan elsősorban irodalomtudósként vált ismertté, pályáján mégis folyamatosnak mondható az érdeklődés más művészeti ágak kérdései és kölcsönös kapcsolatai iránt. A saussure-i szemiológia, a nyelvi és építészeti funkcionalizmussal és az avantgárd művészetek tapasztalataival együttesen járult hozzá ahhoz, hogy kutatásait fokozatosan kiterjessze a képzőművészet, az építészet, a színház és a film irányába is. Ezért kaptak helyet a kötetben az irodalomelméleti és a tudománymódszertani tanulmányok mellett az említett művészeti ágak kérdéseivel foglalkozó írásai is. Mukařovský egy szűkebb nyelvészeti poétika közegéből jutott el egy tág és dinamikusan felfogott kultúraszemiotika koncepciójához, mely egymással kommunikáló (jel)rendszereknek tekinti a művészeteket, illetve a művészet és a társadalom közti viszonyokat is így fogja fel. Igyekezett összhangba hozni a műalkotások esztétikai autonómiáját és a társadalmi beágyazottságát hangsúlyozó elképzeléseket, miközben fokozott figyelmet szentelt a szerző és az olvasó(k) közt zajló kommunikációnak. Hangsúlyozta a művészi jelek többértelműségét és struktúrájuk ellentmondásos, széttartó energiákkal teli jellegét. Elképzelései irányadónak bizonyultak az utána következő irodalmi, esztétikai és jelelméleti kutatások számára, s a hozzájuk való ismételt visszatérést a kultúra jeleinek és médiumainak kölcsönhatása iránti jelenkori érdeklődés is indokolhatja. A kötet végén szereplő kommentárok és bibliográfiák elősegítik, hogy Jan Mukařovský munkásságáról, annak hagyományairól és utóéletéről árnyaltabb képet alkothassunk magunknak.