Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
1 654 din.
Várható szállítási idő
19 munkanap.

Dramaturgia

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1919
  • 340 oldal
  • Kötés: kemény kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • Szállító: Mike és Tsa Antikvárium
  • kopottas

Könyvkötői kötésben. Ez a munka az Országos Színművészeti Akadémia növendékei részére készült dramaturgiai kézikönyvül a magyar közoktatásügyi minisztérium megbízásából. A könyvben éppúgy, mint előadásaimban, a dráma és a színpad szerves kapcsolatára vetettem a súlyt, igyekeztem mind a kettőt fejlődésében feltüntetni, a drámát beállítani az egyetemes irodalom élő folyamatába, a színpadot az emberi művelődés egyéb tényezői közé.
A könyv természeténél fogva forrásaimat a szövegben nem idézhettem. Aki a tárgyban járatos, az látni fogja, hogy nemcsak a nagy összefoglaló műveket forgattam, hanem az egyes korokra, stílusokra, költői egyéniségekre teljes világosságot árasztó monográfiákat, sőt az első forrásokat is. Hogy tanulmányaimnak valamennyi gyümölcsét nem használhattam föl, azt érthetővé teszi a könyv speciális rendeltetése, amely tömörségre, a legkiemelkedőbb jelenségek kiválogatására és a térrel való takarékosságra kötelezett. A magyar dráma történetét azért adom olyan vázlatosan, mert ez a tárgy Színészakadémiánkon külön kollégium, amelynek előadása nem az én föladatom. Viszont a lehető teljesség érdekében mégsem mondhattam le a magyar dráma fejlődésének bármely sommás történeti ismertetéséről. TARTALOM
Előszó 3
A dráma története
A görög dráma
A dráma eredete 5
A vallás a dráma kútfeje 7
A színház 9
Az előadás 10
Az úttörők 11
Aischylos 12
Sophokles 20
Euripides 29
A komédia 37
Aristophanes 39
A közép- és újgörög vígjáték 49
A római dráma
Kezdetek 54
T. Maccius Plautus 55
Terentius Afer 57
A tragédia: Seneca 59
A középkor
Szakítás az antikkal 60
A vallásos dráma 61
Komikai és népies elemek 63
Az előadás 64
A színészek 64
A közönség 66
A misztérium 66
Paradicsom és Pokol 67
A zene és tánc 68
Borzalmak 69
Gépek 70
A játék szervezése 70
A szerzők 71
A színészek 71
Pathelin mester 72
Színésznők 74
Gyermekszínészek 74
Tömegek a színpadon 75
A színészek fizetése 75
Jelmezek 75
A színész társadalmi helyzete 76
A renaissance
A vígjáték 77
Ruzzante 84
A commedia dell' arte 86
A renaissance tragédiája 88
Az angol renaissance színpadja 95
A renaissance színjátszó művészete 102
A clown és a fool 107
Shakespeare kortársai 109
Shakespeare
Shakespeare élete 112
A nagy tragédia 121
Kisebb tragédiák 136
A történeti drámák 138
Az antik tárgyú tragédiák 145
A vígjátékok 159
A renaissance a kontinens drámájában
A spanyol dráma 179
A francia renaissance 182
A francia klasszikusok 185
Moliére 188
A renaissance és reformáció Németországban 193
A dráma a tizennyolcadik században
A francia tragédia 197
Az angol dráma 199
A francia vígjáték 200
Az olasz dráma 203
A német dráma 206
Lessing 208
Goethe 212
Schiller 219
A tizenkilencedik század drámája
A német romantikusok 227
A francia romanticizmus 232
Alexandre Dumas fils 239
Francia realisták és naturalisták 242
Új-romantikusok és szimbolisták 243
Az angol dráma 246
A német drámairodalom a 19. században 248
Hebbel 248
Epigonok 252
A realizmus Németországban 255
A skandináv dráma 260
Ibsen 262
Björnson 281
Strindberg 283
Az oroszok 284
A magyar dráma történetének vázlata
A kezdetek 287
A 19. század első fele 288
Szigligeti és Csiky 291
A modern magyar dráma 293
A drámai műfajok elmélete
A dráma 295
A dráma szerkezete 302
A dráma nyelve 306
A dráma fajai 308
A tragédia 310
A tragikum 314
A vígjáték 319
A bohózat 323
A társadalmi dráma 327
A drámai költemény 331
A népszínmű 334